clean plus

"ประสิทธิภาพสินค้าสูงสุด ลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ บริการที่ยอดเยี่ยม"

โทรศัพท์ 076-522014, 0939261499, 062-2515614 แฟ็กซ์ 076-522014

ข้อมูลบริษัท

      ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลีนพลัส เคมีคอล ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2549 ด้วยจุดประสงค์ที่ว่าเพื่อจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพและการบริการที่ประทับใจ ด้วยความมุ่งหวังที่จะก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
      ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลีนพลัสเคมีคอล เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด รวมถึงอุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทำให้เกิดระบบการขายที่ครบวงจรด้านการทำความสะอาด ซึ่งมีปณิธานที่ว่า "ประสิทธิภาพสินค้าสูงสุด ลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ บริการที่ยอดเยี่ยม” ลูกค้าเป็นคนสำคัญที่เราต้องสร้างความพึงพอใจสูงสุด
      อนึ่งทางเรานำผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตชั้นนำ ที่ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยทั้งผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีมาตรฐานอาหารและยา, ISO9001, ISO14000 และสินค้าฉลากเขียวสามารถย่อยสลายกับธรรมชาติได้มากกว่า 90% ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

      ผลิตภัณฑ์ของเราแบ่งได้ 5 หมวด ดังนี้
      1. Housekeeping
        ผลิตภัณฑ์ในหมวดนี้ จะถูกให้ความสำคัญ ในการจัดสถานที่นั้นๆให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่สะอาด สวยงามเป็นที่ประทับใจต่อแขกผู้มาใช้สถานที่ ด้วยเหตุผลนี้ “คลีนพลัส” ขอเสนอผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกและประสิทธิภาพของงาน ลดเวลาและค่าใช้จ่าย ยืดอายุของพื้นผิววัสดุให้ยาวนานขึ้น
      2. Laundry
        “คลีนพลัส” เป็นผู้ให้บริการทั้งผลิตภัณฑ์ เทคนิค รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องจ่ายเคมีฯอัตโนมัติควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์และสูตรโปรแกรมการซักผ้าให้เหมาะกับลักษณะงานของแต่ละชนิดของผ้า ดังนั้นจึงมั่นใจว่า สามารถให้ผลงานที่มีประสิทธิภาพสุงสุด บนค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุด
        เครื่องจ่ายเคมีฯอัตโนมัติ : การเติมเคมีฯมากไปก็สิ้นเปลือง เติมน้อยไปก็ต้องนำผ้ามาซักใหม่เนื่องจากผลการซักไม่ดี ดังนั้นเครื่องดังกล่าวช่วยลดปัญหาด้านความผิดพลาด ความสะเพร่าของพนักงานและหลีกเลี่ยงไม่ให้พนักงานต้องสัมผัสเคมีภัณฑ์ ทำให้เกิดความปลอดภัยด้วยผลิตภัณฑ์ซักผ้าของเรา ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
      3. Food & Beverage
        “คลีนพลัส” มีผลิตภัณฑ์ล้างทำความสะอาดภาคส่วนของแผนกอาหารและเครื่องดื่ม เพราะความสะอาดเป็นปัจจัยสำคัญ โดยเฉพาะเวลาที่เร่งรีบ ความสะอาดทวีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในครัว ภาชนะใส่อาหาร โต๊ะอาหาร ต้องได้รับการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพสะอาดถูกสุขอนามัย
        ระบบจ่ายเคมีอัตโนมัติ:เป็นระบบการตั้งโปรแกรมอัตราการจ่ายน้ำยาที่แม่นยำ
 •         1. ป้องการความสิ้นเปลือง
 •         2. ลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากความบกพร่องของพนักงาน
 •         3. ความปลอดภัยของพนักงานที่ไม่ต้องสัมผัสเคมีภัณฑ์
      4. อุปกรณ์ทำความสะอาด
        เมื่อเรามีผลิตภัณฑ์เคมีทำความสะอาดที่ดีแล้ว จะขาดไม่ได้ในเรื่องอุปกรณ์ที่จะมาทำให้ความสะอาดควบคู่ “คลีนพลัส” นำอุปกรณ์ทำความสะอาดที่มีคุณภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อสุขอนามัยของคุณและคนที่คุณรัก พร้อมเกิดประสิทธิภาพสุงสุดโดยลดค่าใช้จ่ายและลดเวลาควบคู่กันไป
      5. ผลิตภัณฑ์ทั่วไป
 •         5.1 กระดาษทิชชู
 •         5.2 ถุงขยะ สีดำ,สีขาวขุ่น,สีอื่นๆ
 •         5.3 แผ่นหอมดับกลิ่น
 •         5.4 สเปร์ยน้ำหอมปรับอากาศ


Company Information

      Clean Plus Chemical LTD.,Part was established in 2006 and has been growing to be a best choice for providing high quality cleaning chemical products, cost efficient services to make a great impression on customers.
      "High Quality Products, Customer Satisfication and Great Services" is our solution will pave the way for us to give various cleaning chemical products with high quality to our customers.Thus we intend to do the best services for customer satificaiton.
      We import the high quality cleaning chemical products to ensure its shall be safe for customer and environment. We have product quality is certified by Food and Drug Administratrion of Thailand,ISO9001, ISO14001 and Green Label (Product for environment).

      Our products
      1. Housekeeping
        CleanPlus offer the cleaning chemical products to enhance the comfortable and efficiency, reduce the time and cost and durabiliy of uses.
      2. Laundry
        CleanPlus is a facilities of technical products, including the automatic machine which control by computer system to ensure its suit for your requirements.
        Automatic machine reduce the cost and avoid the unexpected conditions to ensure its are highly standard and friendly with environment.
      3. Food & Beverage
        "Clean" is our priority to ensure that our products and service are highly respected by customer.
        Automatic Chemical Supply System is a program to supply chemical very precise.
 •         1. Reduce cost
 •         2. Reduce human error
 •         3. Safe for humance
      4. Cleaning equipments
        CleanPlus import the high quality products that continuous improvement process to help our customers to get cost reduction and time.
      5. Others
 •         5.1 Tissue paper
 •         5.2 Bags
 •         5.3 Air freshner paper
 •         5.4 Air freshner Spray


Go to top